"LOGITEX" hybridný fotovoltický systém

 

Cenník hybridných fotovoltických solárnych zostáv s dodávkou a montážou.

Zostavy na prípravu ohriatej pitnej vody - OPV (TV) bez možnosti dodávania do siete.

Od 15.1.2018 sú v ponuke už len 3 solárne FV zostavy na prípravu TV s výkonom 1,04kW - 1,56kw - 2,8kW so zásobníkom s objemom 200 litrov. Odporúčame však 2,0kW zostavu. Prečo ?

Výška podpory z EÚ vo vzťahu ku kompletnej cene zariadenia, výrazne uprednostňuje práve FV 2,08kW systém. Tu dosahujeme návratnosť pri elektrickom ohreve vody cca 6 rokov. Oproti tomu, pri 1,04kW FV systéme ohrevu vody je návratnosť 10,6 roka ! Pritom fixné náklady pri obidvoch systémoch sú rovnaké, je tam rozdiel len v počte panelov a konštrukcii. Ak pri 2,08kW FV systéme je doplatok občana cca 2.158,-EUR, pri 1,04kW systéme (výška podpory 1.036,- EUR) je finálna cena cca 2.996,-EUR s DPH – podpora 1.036 = finančná spoluúčasť občana je 1.960,-EUR pri už spomínanej návratnosti 10,6 roka. Čiže rozdiel pri Vašej finančnej spoluúčasti je len cca 198,-EUR, ale pri dvojnásobnom úžitku. Pri súčasnom nastavení dotačného programu je najekonomickejšia a najefektívnejšia práve cca 2,0kW zostava FV systému ohrevu vody Logitex s najlepšou návratnosťou.

- ohrev zásobníka TV elektrickou špirálou a FV panelmi SOLVIS SV60,

alebo alternatíva predohrev zásobníka TV FV panelmi a doohrev pomocou plynového kotla

obj.číslo *špecifikácia zostavyJ/C bez DPHJ/C s DPHmodelová rada
4FVP.260-2004 FV panely, 200 L ohrievač TV, kompletná technológia, montáž2496,672996,00A = 1,00kW
pre 2 - 3 bývajúcichcena zostavy po odrátaní výšky dotácie (poukážka (dotácia) v hodnote 1036,-Eur)1,04kW1960,00po odrátaní poukážky
6FVP.260-2006 FV panelov, 200 L ohrievač TV, kompletná technológia, montáž2999,173599,00B = 1,50kW
pre 3 bývajúcichcena zostavy po odrátaní výšky dotácie (poukážka (dotácia) v hodnote 1504,-Eur)1,56kW2095,00po odrátaní poukážky
8FVP.260-2008 FV panelov, 200 L ohrievač TV, kompletná technológia, montáž3441,674130,00C = 2,00kW
pre 3 - 4 bývajúcichcena zostavy po odrátaní výšky dotácie (poukážka (dotácia) v hodnote 1972,-Eur)2,08kW2158,00po odrátaní poukážky

 *Zostava obsahuje : prisluchajúci počet FV panelov SOLVIS SV60 v zostave s nosnou konštrukciou, solárny závesný zásobník (bojler), kompletnú technológiu pre správnu a bezporuchovú prevádzku, inštalačný materiál, dopravu, réžiu, pripojenie na rozvody SV/TV a montáž.

Súčasťou našej cenovej ponuky je aj kompletné pripojenie na SV/TV v základnom vyhotovení z PPR, alebo flexonerez materiálu a obsahuje základné inštalačné armatúry pre správny chod zariadenia plus poistný ventil, expanznú nádobu SV a pod. Nie je teda potrebné zabezpečovať vodára.

Ponuka neobsahuje prípadné pripájanie na vykurovací zdroj a systém kúrenia.

Maximálna výška dotácie ( poukážka ) podľa výkonu solárnej zostavy :

do 1,00kW - 1000,-Eur

každý ďaľší kW v zostave - 900,-Eur

maximálna výška dotácie je 2350,-Eur

 Nárokovateľná výška poukážky ( max.50% oprávnených nákladov )

Základný cenník "LOGITEX" len príprava TV bez možnosti dodávania do siete na stiahnutie v .pdf formáte / v sekcii CENNÍKY